uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 28.XII.2006