Uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 23 października 2009r.