Uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej w dniu 26.06.2008r.