uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 27.XII.2007