Uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 23.X.2008r