uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 31 sierpnia 2010