uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 30 czerwca 2010