Uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 25.IX.2008