uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej w dniu 29 maja 2008r.