uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej 27 maja 2010