uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 29 września 2009r.