uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 25.X.2007