Uchwały Rady Miasta podjęte podczas sesji odbytej w dniu 26.11.2009