uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2009r.