uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 30.VIII.2007