Uchwały Rady Miasta podjete podczas sesji odbytej w dniu 25.IX.2008

Data publikacji 30.09.2008

oddania w użyczenie do 31 grudnia 2008r. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Waryńskiego w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216.

Data publikacji 30.09.2008

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 1060 wizyt