Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-42/10366,w-sprawie-ustalenia-trybu-udzielania-i-rozliczania-dotacji-dla-niepublicznych-pr.html
2023-06-01, 10:29

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Metadane

Data publikacji : 02.03.2018
Data modyfikacji : 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony