Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-podjete-po-9/16329,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-LIV3972018-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-10-sierpnia-2.html
2023-01-29, 17:14

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/397/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 05.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony