Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/urzad-miasta/zalatwianie-spraw-obyw/2950,Skargi-i-wnioski.html
23.06.2024, 00:31

Przyjęte lub przesłane skargi i wnioski rozpatrywane są i załatwiane w trybie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) oraz rozdziału VII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony