Urząd Miasta Brzeziny

W Urzędzie Miasta w Brzezinach sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą instrukcję kancelaryjną dla organów gmin związków międzygminnych stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku.

Rejestracja korespondencji prowadzona jest w formie pisemnej w dzienniku korenspondecyjnym.

Sprawy wpływające pod adres Urzędu Miasta w Brzezinach są rejestrowane przez sekretariat Urzędu i po dekretacji przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu. Naczelnik Wydziału dekretuje sprawy do merytorycznie odpowiedzialnych pracowników. Poszczególne komórki organizacyjne, przygotowując pisemną odpowiedź, która zostaje wysłana przez sekretariat Urzędu Miasta.

Informacji, który wydział Urzedu Miasta przygotowuje odpowiedź na Państwa pismo, uzyskać można w sekretariacie Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji o stanie spraw udzielają bezpośrednio jednostki przygotowujące odpowiedź.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry