Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/urzad-miasta/rejestry-ewidencje-arc/2951,rejestr.html
23.07.2024, 04:48

Rejestry, ewidencje, archiwum

 1. rejestr uchwał Rady Miasta
 2. rejestr Zarządzeń Burmistrza
 3. rejestr aktów prawa miejscowego
 4. rejestr skarg i wniosków
 5. rejestr wydanych zaświadczeń
 6. rejestr umów
 7. rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 8. rejestr instytucji kultury
 9. rejestr wyborców
 10. rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu
 11. ewidencja działalności gospodarczej
 12. ewidencja ludności  
 13. akta stanu cywilnego
 14. ewidencja składników majątku trwałego
 15. ewidencja wyposażenia Urzędu
 16. ewidencja księgowa budżetu miasta
 17. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony