Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-49/11202,w-sprawie-zlozenia-do-Dyrektora-Regionalnego-Zarzadu-Gospodarki-Wodnej-w-Warszaw.html
2022-08-14, 20:31

w sprawie złożenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wniosku o przedłużenie terminu do usunięcia braków w przedłożonym do zaopiniowania Projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 26.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony