Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-43/10480,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-XLIV3102017-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-28-wrzesnia-.html
2022-08-13, 17:20

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/310/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich

Metadane

Data publikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony