Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-16/7967,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-LIX3192014-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-30-pazdzierni.html
2024-02-21, 21:59

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/319/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Metadane

Data publikacji : 25.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony