Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly/14697,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-XXXVIII2862021-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-25-marca-.html
2023-01-29, 16:53

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025

Metadane

Data publikacji : 09.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony