Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-44/15316,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-XXVI1922020-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-30-kwietnia-.html
17.07.2024, 12:19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony