Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-41/15038,zmieniajaca-uchwale-Nr-XXXVII2782021-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-25-lutego-2021r.html
2023-12-02, 16:23

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/278/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2021r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/220/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/114/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/6, położonej w Brzezinach w rejonie ul. Waryńskiego

Metadane

Data publikacji : 06.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony