Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-13/12285,zmieniajaca-uchwale-Nr-XLI2752017-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-29-czerwca-2017-r-.html
17.07.2024, 12:07

zmieniająca uchwałę Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej

Metadane

Data publikacji : 04.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony