Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-1/15553,w-sprawie-udzielenia-Kierownikowi-Miejskiego-Osrodka-Pomocy-Spolecznej-w-Brzezin.html
2022-06-30, 02:51

w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach upoważnienia do prowadzenia postępowań i załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku osłonowego

Metadane

Data publikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony