Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-pod-2/5305,w-sprawie-przystapienia-Gminy-Miasto-Brzeziny-do-konkursu-zamknietego-w-ramach-P.html
2021-12-09, 04:10

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Brzeziny do konkursu zamkniętego w ramach POKL Programy Rewitalizacji Społecznej ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dla Priorytetu I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony