Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-9/1363,zmiany-Miejskiego-Programu-Profilaktyki-i-Rozwiazywania-ProblemowAlkoholowych-na.html
2021-04-11, 23:47

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony