Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-3/4644,w-sprawie-uchylenia-uchwaly-Nr-XVI72012-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-----26-stycz.html
19.06.2024, 03:39

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/7/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 1997/2, 1999/2, 2000/6, 2000/7, 2000/8 i 2000/9, położonych w Brzezinac

Metadane

Data publikacji : 17.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony