Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-28/1549,rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-oraz-sprawozdania-z-wykona.html
2021-05-16, 17:25

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2010

Metadane

Data publikacji : 19.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony