Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-19/1439,ustanowienia-pelnomocnika-do-udzialu-w-Walnych-Zgromadzeniach-Spoldzielni-Socjal.html
2023-12-07, 17:50

ustanowienia pełnomocnika do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni Socjalnej.

Metadane

Data publikacji : 14.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony