Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-15/1417,okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-realizacje-przedsiewziecia-polega.html
2022-10-07, 00:32

określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny”, oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Metadane

Data publikacji : 11.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony