Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vi/uchwaly-rady-miasta-po-10/1374,zmiany-delegata-Gminy-Miasto-Brzeziny-na-Walne-Zebranie-czlonkow-Stowarzyszenia-.html
2023-11-29, 16:51

zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Metadane

Data publikacji : 19.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony