Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-8/1749,zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-oplat-targowych.html
2021-10-22, 03:19

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 103
- Pozycja: 804
- Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2010
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/103/804

Metadane

Data publikacji : 12.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony