Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-23/1872,dostosowania-opisu-granic-obwodow-glosowania-do-stanu-faktycznego.html
2023-02-06, 08:10

dostosowania opisu granic obwodów glosowania do stanu faktycznego.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 121
- Pozycja: 1210
- Data ogłoszenia: 15 maja 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/121/1210

Metadane

Data publikacji : 06.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony