Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-23/1865,ustalenia-quotRegulaminu-wynagradzania-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-prow.html
21.05.2024, 18:37

ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny"

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 90
- Pozycja: 855
- Data ogłoszenia: 8 kwietnia 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/90/855

Metadane

Data publikacji : 06.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony