Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-18/1857,wprowadzenia-zmian-w-Statucie-Gminy-Miasto-Brzeziny.html
2021-12-09, 04:14

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 189
- Pozycja: 1735
- Data ogłoszenia: 4 lipca 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/189/1735

Metadane

Data publikacji : 15.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony