Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-18/1854,wysokosci-ekwiwalentu-pienieznego-dla-czlonkow-Ochotniczej-Strazy-Pozarnej-w-Brz.html
2021-11-29, 07:34

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 187
- Pozycja: 1714
- Data ogłoszenia: 3 lipca 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/187/1714

Metadane

Data publikacji : 15.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony