Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-16/1830,zmiany-uchwaly-okreslajacej-zasady-udzielania-dotacji-na-sfinansowanie-prac-kons.html
2021-12-09, 04:21

zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 272
- Pozycja: 2358
- Data ogłoszenia: 12 września 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/272/2358

Metadane

Data publikacji : 11.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony