Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-13/1810,udzielenia-dotacji-na-sfinansowanie-prac-konserwatorskich-i-restauratorskich-prz.html
2023-01-31, 20:32

udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisa-nym do rejestru zabytków .

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 324
- Pozycja: 2698
- Data ogłoszenia: 3 listopada 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/324/2698

Metadane

Data publikacji : 12.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony