Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-v/uchwaly-rady-miasta-po-11/1779,okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-rok-2010.html
2021-12-05, 20:17

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Numer dziennika urzędowego: 382
- Pozycja: 3305
- Data ogłoszenia: 17 grudnia 2009
- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/382/3305

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony