Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XXX sesję Rady Miasta

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady XXX sesji Rady Miasta Brzeziny,  która odbędzie się  29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej   Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

                                              

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                          Grzegorz Kędzia

 

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
 5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.
 9. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2016 r.
 10. Informacja o wynikach egzaminów i sprawdzianów szkolnych.
 11. Informacja w sprawie zaawansowania remontu kanału deszczowego i inwestycji budowy separatora wód deszczowych.
 12. Informacja o potrzebach remontowych mieszkań będących w zasobach TBS  oraz zasobach miasta.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019,
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego "Senior – WIGOR" na lata 2015-2020 Edycja 2016,
  4. ustanowienia pomnika przyrody.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji

Metadane

Data publikacji : 23.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry