Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miasta

Brzeziny, 5 września 2016 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady XXIX sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się  9 września 2016 r. (piątek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta Brzeziny w sprawie:

1)  zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 rok,

2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019.

      5. Zakończenie obrad.

                                              

 

                                                          

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                                      Grzegorz Kędzia

Metadane

Data publikacji : 07.09.2016
Data modyfikacji : 07.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry