Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XXXVI sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                Grzegorz Maślanko

 

 

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich.
 8. Sprawozdanie z wykonania planów pracy za II półrocze 2020 r. Rady Miasta, komisji Rady Miasta oraz dyżurów radnych.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      1) zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,

      2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024,

      3) nadania nazwy ulicy,

      4) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2021.

 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry