Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na LVIII seję Rady Miasta

                                                                                 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady LVIII sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                         Tadeusz Barucki

 

Proponowany porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta.
 5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz prezesa Spółdzielni Socjalnej.
 9. Pytania do Burmistrza w sprawie spółek miejskich.
 10. Informacja nt. funkcjonowania programu 500+ i 300+.
 11. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2018/2019.
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2017r.
 13. Informacja nt. realizacji inwestycji i remontów w mieście w 2018r.
 14. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta, komisji za II półrocze 2018 r.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

          1/ zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok,

          2/ przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 16. Wolne wnioski i sprawy różne.

 17. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry