Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na LI sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

            Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na obrady LI sesji Rady Miasta Brzeziny, która  odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                                         Tadeusz Barucki

 

 

Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Część uroczysta: wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 3. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.
 6. Informacja burmistrza o pracach między sesjami.
 7.    Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz prezesa Spółdzielni Socjalnej.
 10. Pytania do Burmistrza w sprawie spółek miejskich.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020” w odniesieniu do roku 2017.
 13. Informacja nt. funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych przepisów.
 14. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

            1/ zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok,

            2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021,

           3/ podziału Miasta Brzeziny na stałe obwody głosowania,

           4/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

   16. Wolne wnioski i sprawy różne.

   17. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry