Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Brzeziny, dnia 25.11.2020 r.

Znak: RI.271.27.2020                                                            

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

 

               Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 119 820,60 zł  brutto.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry